Autoprefixer

Най-добрият инструмент е инструмент, който върши работата вместо нас. Това е основната идея зад Autoprefixer.

Autoprefixer добавя префикси към CSS, чрез базата данни от Can I Use и определя кои префикси са нужни. Също така премахва CSS от стари префикси ( като например border-radius, добавен в много CSS библиотеки ):

button {
  border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
}

обработено:

button {
  border-radius: 5px;
}

Така след Autoprefixer, CSS ще съдържа само действителни префикси.

Синтаксис

Flexbox или gradients имат различен синтаксис в различните браузъри, но Autoprefixer крие това от нас.

Кода използващ последните спецификации на W3C, ще бъде автоматично продуциран от Autoprefixer и за старите браузъри.

a {
  display: flex;
}

обработено:

a {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex
}

Autoprefixer е предназначен да изпълнява мръсната работа вместо нас. Добре дошли в бъдещето на CSS3 — без префикси!